Leta i den här bloggen

fredag 3 augusti 2012

Knasig Kreationism

Kreationism är uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har kommit till genom gudomligt ingripande eller på övernaturlig väg, se wikipedia. Det finns en brokig skara sinsemellan motsägande skapelseteorier. Det enda gemensamma är att de kategoriskt avvisar antagandet att allting i verkligheten har naturliga orsaker.

Skapelse-troende finns huvudsakligen inom de Abrahamitiska religionerna men de har inte hittat på idén. Den har snarare utvecklats från tankegångar som är betydligt äldre. De moderna skapelseberättelserna torde ha sitt ursprung i sagor som berättades av vildar framför lägerelden för att ge något svar till vetgiriga barn och deras sunda nyfikenhet (i brist på bättre vetande). Historierna utvecklades från generation till generation i en muntlig tradition under lång tid innan de nedtecknades. De utvecklades då, liksom religioner har gjort i alla tider, till en helhet och form som blev allt mer attraktiv för åhörarna. Attraktiv till den grad att de överlevt i moderna tider när vi vet bättre.

I USA har kreationister, de senaste årtiondena,  utvecklat en pseudovetenskaplig teori "intelligent design" där man försöker förklä kreationism. Ambitionen hos dessa mörkrets krafter är att på så vis få in rappakaljan i skolundervisningen som ett alternativ till evolutionsteorin. I praktiken handlar det inte om någon smart design utan snarare om "stupid belivers" som inte klarar av att ta till sig vetenskapen (antingen förstår de den inte, eller kanske vanligare, så vill de inte förstå). De som driver frågan är aktiva vetenskapsförnekare och står sig bra i konkurrensen med klimatskeptiker, rökning-är-ofarligt och judeutrotningsförnekare, se även kartan och verkligheten och Fanns Jesus.

I Sverige, som ett någorlunda nyktert land, har inte kreationisterna något inflytande. I riksdagen finns bara enstaka ledamöter inom KD som är öppet kreationistiska. Det är på många sätt en ickefråga. Likväl träffar man ibland personer som tror på kreationism: "att det borde finnas något som skapat oss då jag tror det är allt för osannolikt att vi kommit till helt random". De har ofta bristande kunskaper i naturvetenskap eller i varje fall vita fläckar. De underskattar verkan av små förändringar i kombination med starka urvalsmekanismer över de väldiga tidsrymder som evolutionen spänner! Hamnade själv i en diskussion  med några smarta och duktiga grabbar i mellanstadieålder över hur gammal jorden var (de trodde inte på kreationism). Fem miljarder år är mycket svårt att förklara för barn som bara har några års perspektiv. Det är faktiskt svårt att som vuxen bilda sig en uppfattning om 1 miljard år - tusen årmiljoner. Vad är en miljon år? - längre tid än det tog att utveckla moderna människan, runt 50 000 generationer - tanken svindlar. Kanske inte är så konstigt att en del klamrar fast vid gammal vidskepelse?

Enstaka skapelseteoretiker fyller funktionen att, likt djävulens advokat, utmana biologiundervisningen: den måste hålla en klass och vara så pedagogisk att alla kan förstå utvecklingen och de vetenskapliga bevisen! För det är som med järnvägen - kunskapen måste underhållas och föras vidare: det duger inte att slarva med underhållet. Och naturligtvis erbjuder skapelsemyten och andra gamla sagor material för underhållningsindustrin.

"The Creation of Adam" Bild från Wikimedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar