Leta i den här bloggen

onsdag 22 augusti 2012

Rubriker

Idag toppas DN's webtidning av rubrikerna "Totalt förbud mot aborter kan antas" (av republikanska partiet) och "Kvinnor förbjuds i iranska universitet". Båda refererar politiska beslut som tas på religiösa grunder. Religionen visar sitt sämsta ansikte - manliga ledare beslutar att kvinnor ska förtryckas därför att de alltid gjort det. Därför att de tror sig hitta stöd för detta förtyck i gamla skrifter baserade på tankegångar som går tillbaka till bronsåldern. Se även Fundamentalister mot abort.

Rubrikerna kommer självklart upp i Svensk media eftersom de provocerar oss. Det intressanta med dessa två är att de representerar två grupper troende som står i så stark konflikt till varandra att de i praktiken är på gränsen till krig. Varför ger sig religioner på kvinnor och försöker försvaga deras ställning? Kan de vara ett tecken på deras egna svaga ställning? Eller ligger det i de abrahamitiska religionernas natur? Kommer vi någonsin se ett slut på dessa förtryckar tendenser? Måste vi lämna de gamla religionerna helt bakom oss för att nå ett jämlikt samhälle?

23/8-12 Akins hårda abortlinje splittrar partiet DN

Bild "Woman in Chains" av  Tears for Fears från Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar