Leta i den här bloggen

torsdag 9 augusti 2012

Att ljuga

I "Fanny och Alexander" säges det "man ljuger för att vinna en fördel" med möjliga tillägget en personlig fördel. I förläningen tycks lögnen ofta bli en nackdel, som bidragsfusk misstänkta SSU Piteå har fått erfara. Händelsen är på inget sätt unik - flera tidigare incidenter förande bidragsfusk har utretts både inom SSU och andra bland de borgerliga ungdomsförbunden. Bidragsfusk bland politiska ungdomsförbund är tragiskt trippelt upp: utöver att de representerar slarv med offentliga medel så är det ett moraliskt haveri när vår politiker, som ska vara våra ledare, väljer att fuska till sig resurser. Än värre blir det när det rör ungdomsförbund som ska representera våra framtida ledare. Jag tror inte vare sig politiker eller ungdomspolitiker är sämre än andra människor - tvärtom de fusk vi har haft är ett tecken i tiden. I vårt materialistiska samhälle där ändamålen tycks helga medlen allt för ofta. Men dessa rapporter är även ett sunt tecken på att vi har ett öppet samhälle och en allmänhet som reagerar på fusket. Se även SSU Piteå misstänks: DN, SvD, SR å GP; Försäkringskassan kräver miljon tillbaka: DN å GP; Danska fuskforkaren: SvD

Politiska problemen med lögner i Sverige är små (förskingring och mutor) i jämförelse med diktaturer som Vitryssland , Kina, Nordkorea och Kuba eller skendemokratier som Ryssland. Där hamnar uttalat uppriktiga individer i fängelset. Se även Kina rättegång avslutad, Krismöte om Vitryssland: SvD å GP; Rysk viceminister: Madonna en slyna DN; Lukasjenko vrede växer: DN, SR å GP

Sam Harris har nyligen skrivit en bok om att ljuga: Lying. Han definierar: att ljuga är att avsiktligt vilseleda andra när de förväntar ärlig kommunikation. Han betonar, i filosofen Sissela Boks anda, distinktionen mellan sanning och att vara ärlig i.e. att ärligt berätta något man tror på innebär inte att man ljuger även om det inte är sant. Han konstaterar när vi betraktar vår oärlighet ur de vi ljuger förs synvinkel, inser vi att vi skulle känna oss svikna om rollerna var ombyttaMöjligheten att ljuga är ständigt närvarande och ofta lockande, och för varje lögn ger vi oss in på den brantaste moraliska terrängen vi någonsin korsar. Han konstaterar att det ljugs i parti och minut men forskare har upptäckt att även lögnhalsar betygsätter sina bedrägliga interaktioner som mindre trevliga än sanningsenliga, i kontrast till uppriktighet som helt enkelt är ett sätt att vara sig själv. Han går vidare och konstaterar att det bekväma/kortsiktiga ljugandet hindrar oss i våra privata relationer och bromosar vår egen utveckling - bättre då att vara uppriktig och konfrontera tillkortakommanden. I sin diskussion om "vita lögner" slår han fast att ljuga är just den sortens beteende vi måste växaupp från för att bygga en bättre värld. Det praktiska problemet ligger i att vi genom att ljuga förnekar andra tillgång till verkligheten och därmed begränsar deras handlingsfrihet.

I diskussion om nödlögner konstarear han En av de värsta sakerna med att bryta mot lagen är att det sätter en i strid med ett obestämt antal andra människor. Detta är en bland många korrosiva effekterna av att ha orättvisa lagar: de fresta fredliga och ärliga människor att ljuga för att undvika att straffas för ett moraliskt korrekt beteende. Vilket träffsäkert berör situationen i Vitryssland och andra diktaturer. Kommentaren är även relevant för många religiösa samfund som har stora problem med sin världsbild och moral som uppenbarligen strider mot sunt förnuft och vetenskaplig kunskap.

Sam hinner diskutera en hel del andra intressanta aspekter och allvarliga konsekvenser av lögner på de glest skrivna 52-sidorna. Tidigare fanns boken tillgänglig för gratis nedladdning, antagligen en sorts marknadsföring, men nu finns den att köpa för runt 3$. Jag rekommenderar den varmt och uppriktigt!

10/8-12 Sverige–Vitryssland ”Situationen skarpare än någonsin" DN; EU-stöd för Sverige SR, SR2, DN
11/8-12 Bildt nöjd med EU:s stöd DN
12/8-12 Svenskar bör vara försiktiga DN, SvD
13/8-12 Minister om Saudiarabien: Vägrar använda ordet diktatur DN
             Försvarsministern pudlar DN, SvD, GP
             Vitrysslands ambassad stoppar visumansökningar DN, SvD å GP
14/8-12 Stiftelsen för strategisk forsknings fusk: DN, SvD, SvD2GP, SR
15/8-12 Stiftelsens lyxfest kan vara olaglig DN, SvDDN:Städa trappan uppifrån; Utreder brott efter DN:s avslöjanden DN, GP; Stor frustration hos forskare SvD, GP
16/8-12 Försvunna kvitton: Så festade stiftelsen DN; Festfixare och fartblinda GP;
              Skandalerna tar inte slut DN
              Pussy Riot utmanar Putin DN
17/6-12 Oproportionellt hårt straff för Pussy Riot DN, GP, SvD, Dagen
18/8-12  Krav på sänkt straff för Pussy Riot DN, DN ledareGP, GP2
23/1-13 Vanligt att föräldrar ljuger DN


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar