Leta i den här bloggen

söndag 5 augusti 2012

Vulkaner är naturliga

På Island efter Eyjafjallajökull senaste utbrott kom jag i samspråk med en bonde som fått lägga mycket tid på att röja vulkanaska. Det hade fallit större mängder än vad vi får vi en bättre snöstorm. Han var i full färd med att borsta, ploga och köra bort svart finpulvrig aska. När jag frågade honom om det inte var hemskt att drabbas av detta blev svaret - "nej, det är naturligt. Det är inte som om jag drabbats av någon härdsmälta eller kemiskt utsläpp". Attityden var densamma som jag själv hade vintern 2010/2011 när jag skottade uppfarten för femtonde gången - naturligt, bara hugga i, ett pris man får betala för att leva i sköna norden. Vulkaner, jordbävningar och tsunami är naturliga fenomen som vi levt med i alla tider.

Denne bonde hade större insikter än vad de flesta klimatskeptiker har. De tror att vulkaners stora utsläpp av bl.a. koldioxid gör att de inte spelar någon roll hur mycket vi släpper ut. Tyvärr har de fel - vulkaners utsläpp är en del av den naturliga cykeln. Koldioxid binds via både organiska och oorganiska processer på havsbottnar, matas ned i jordens inre där kontinentalplattor möts för att sedan spys ut i vulkanutbrott - vilket balanserar koldioxiden i atmosfären. Denna mekanism har bidragit till att vi haft flytande vatten på jorden i flera miljarder år och därmed varit en förutsättning för livet på jorden. De antropogena utsläppen bidrar till att öka halten koldioxid i atmosfären och förstärker därmed den naturliga växthuseffekt vilket leder till ett varmare klimat.

Människan har efter Krakatau 1883 under de senaste 129 åren varit förskonade från riktigt stora vulkanutbrott. Under 1700 och 1800-talet var betydligt mer våldsamt med Tambora 1815, en storleksordning kraftigare än Krakatau, som det största på över 1000 år. På Tamboras utbrott följde året utan sommar då vulkanaska i atmosfären gjorde att solljuset hindrades från att nå jordytan, varpå denna avkyldes, jämför med årets lindrigare sommar. Likväl har det skördats många dödsoffer. Nyligen visade det sig att en ett vulkanutbrott, kanske jämförbart med Tambora, i slutet på medeltiden skördade många tiotusentals offer i bland annat England, se DN och the Guardian.

Vulkaner och jordbävningar orsakas av ett långsamt radioaktivt sönderfall inne i jorden, vi lever på locket at en kärnreaktor. Denna aktivitet ger även upphov till jordens magnetfält som skyddar atmosfären mot solvinden. Utan det skulle jordens atmosfär långsamt långsamt läcka ut i rymden och lämna en torr och steril planet bakom sig, som Mars.

Det finns ett flertal vulkaner som skulle kunna få kraftfulla utbrott och som kommer påverka oss betydligt mer än vad  Eyjafjallajökulls mindre utbrott gjorde våren 2010. En kandidat som redan har gått över tiden är dess granne Katla. Katla är ingen supervulkan men den ligger så pass nära att ett stort utbott av t.ex. Pinatubos 1991 styrka (VEI6) inte bara skulle stänga ned flyget över stora delar av norra hemisfären utan även ge oss i Europa problem med nedfallande aska och vulkaniska gaser. Vad gäller farliga gaser så ligger dock Katla i lä bakom en annan granne Laki som med sitt utbrott 1783 dödade en fjärdedel av Islands befolkning, kylde av klimatet och i Europa orsakade tusentals dödsfall med en tjock svavelhaltig dimma. En annan vulkan som skulle kunna få förödande konsekvenser för européer är Vesuvius med närbelägna Neapel och sin våldsamma historia. Se även Vulkanens kammare.

All denna misär till trots så är vulkanernas återförande av koldioxid till atmosfären och magnetfältets skydd av den samma ett långsiktigt villkor för livet på jorden. Det återstår att erfara om detta århundrade kommer bli lika lugnt som föregående. Vi är idag mycket mer känsligare än tidigare med omfattande flygtrafik och en mycket större befolkning. Men det är, som sagt, ett naturligt hot i vars skugga vi levt i alla tider.

Serien "Heta världar" om vulkaner på TV2 inleds med "Askans vänner" söndag 19 Aug kl 19:00
6/8-12   Litet jordskalv under havet skakade Sverige DN, SRSvD å GP
7/8-12   Nyzeeländskt vulkanutbrott DN, SvD och GP
10/8-12 Vulkanen Mount Tongariro i Nya Zeeland har vaknat GP
11/8-12 Många döda efter skalv i Iran DN SvD;  Vulkan stoppade fartyg DN
13/8-12 Dödstalen stiger efter iranskt skalv DN, GP
14/8-12 Muterade fjärilar efter Fukushima DN, SvD, SREyjafjallajökulls utbrott 2010, bild från VUME

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar