Leta i den här bloggen

onsdag 29 augusti 2012

Religioner och droger

En brasiliansk pastor har genom sin senaste kampanj gett en mer bildlig tolkning av "religion är opium för folket" eller kanske snarare kokain. I ett reklamfoto ”sniffar” Pastor Lucio ”Lucinho” Barretos Bibeln som om den vore kokain. I en annons, för att locka åhörare till sin onsdagspredikan, lyder rubriken ”Galenskapen har inget slut" - intressant formulering. Lucinhos tanke var att visa att bibeln ger större glädje än någon drog, se DN och Dagen. Historiskt sett - hur är det? Har bibeln gett mer lidande, misär och död än drogerna? Kan det vara så att Lucinho "tänkte inte på det"?

Från Wikipedia om Marx relgionskritik "Marx menar att religionen är ett folkets opium i den bemärkelse att den fyller funktionen att göra livets svårigheter mer uthärdliga - den fungerar som en tröst i tillvaron".  Ur det perspektivet kan man undra vad Lucinho egentligen gör reklam för? I dagens Sverige har religiositeten minskat dramatiskt samtidigt som drogmissbruket har ökat. Har vi verkligen så stort behov av att fly vardagen? Och vad är det för fel med att läsa en bra bok, se en film eller pröva på någon ny - sport bli hög på livet istället. Kan till och med rekommendera en kväll i TV-soffan framför för farliga och skadliga religioner och droger!

Bild från Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar