Leta i den här bloggen

fredag 10 augusti 2012

Väder och Klimat

Vad tror vi händer med vädret när klimatet ändras? Det är lite som att fråga vad händer med vädret när det blir vår - jo det blir långsamt varmare men det hindrar inte att det lokalt kommer kalla dagar med snö och hagel. Mäter man medeltemperaturen för hela norra halvklotet så kommer det visa sig att den långsamt men relativt säkert stiger under hela våren.

Med klimat, från Wikipedia, "menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder". Med längre tidsperioder avses "internationellt används ofta perioder på 30 år, under den tiden har variationer i årstider och variationer mellan åren jämnats ut". Detta utesluter naturligtvis inte att vi har ännu större variationer över längre tidsperioder, som t.ex. under istider. Skillnaden mellan klimat och väder har illustrerats i en video på ett utmärkt pedagogiskt sätt av norska yr.no

Idag befinner vi oss i en brytningstid - vi ser ökande frekvens av stormar, oväder, värmeböljor, torka, missväxt eller extremt regnig sommar, se långsamma trender. De globala temperaturerna stiger långsamt huvudsakligen på grund av antropogena utsläpp av växthusgaser. Glaciärer smälter i en accelererande takt och världshaven har därför börjat stiga, se t.ex. issmältning beror på människan. Andra allvarliga konsekvenser är störningar i jordbruksproduktion. Vi har klara bevis för att klimatet blir varmare. Förändringarna är nu så tydliga att till och med klimatskeptiker börjar byta fot. Men tittar man lokalt så är det fortfarande lite tidigt att skylla än det ena än det andra ovädret på klimatförändringen. Däremot kan vi förvänta oss att den ökade frekvensen allvarliga stormar och extremväder vi ser hänger ihop med klimatförändringen på samma sätt som vårens första varma och soliga dag hänger ihop med att det är vår! Se även diskussion Klimatskiften.

Vårt problem blir att se skogen för träden eftersom vi befinner oss i början av en stor förändring. Vad som är klart är att det vi ser bara är början av långt mycket mer dramatiska förändringar av klimatet och extremväder.

11/8-12 Ölen kan bli dyrare DN; USA varnar för dyrare mat DN
12/8-12 Storbrand på Kanarieöarna DN, SvD
13/8-12 G20 oroas av stigande matpriser SvD
14/8-12 Rekordliten havsis i Arktis DN Här kan du själv kolla Cryosphere Today
              Stora skador i jordbruket efter sommarens skyfall SR
15/8-12 Nya bränder på Kanarieöarna DN tidigare SvD
18/8-12 Ny värmebölja hotar Frankrike DN
19/8-12 Vädergudar klyver landet DN
26/8-12 Nya översvämningar GP,


Solig vårdag. Bild från s/y Moana Loggbok 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar