Leta i den här bloggen

måndag 31 december 2012

2012 vår tidräkning

Året 2012 går mot sitt slut. Det blev ingen underång även om det kanske finns reella hot med låg sannolikhet. Det största hotet för oss i väst på kort sikt är den svajiga ekonomin som bygger på lån och överkonsumtion. På lite längre sikt får vi problem med överanvändingen av fossila bränslen och kemikalierr som både hotar klimatet/miljön och ekonomin. Vi har antagligen under 2012 sett börjanbåda hoten. WWF bedömare konstrar att vi behöver mer än en planet. Och vem vet - under året kom flera nyheter som antyder att vi kanske är påväg mot fler planeter.

I mina funderingar kring en ateistisk livsåskådning har jag konstaterat att det behövs ett andligt element men att detta inte behöver inbegripa tron på något övernaturligt eller transcendent. Vad gör då vårt liv andligt-spännande och "magiskt". Själv har jag svårt att tänka mig något mer storslaget än vår engen "oändliga historia". Den storslagna utvecklingen av världen, livet och kulturen överträffar i många många fall  fantasin.

Vägen till en modern nykter ateistisk livsåskådning är fortfarande lång. Jag har under det gångna året tänkt högt medan jag promenerat en liten snutt på en av stigarna (som kanske leder framåt). För att komma fram till en fungerande livsåskådning krävs antagligen mycket mycket mer av många många fler.

Skogsstig från DinaFototapeter.se

söndag 30 december 2012

Annas Eviga del 2

TV-programmet Annas Eviga har haft säsongsavslutning. Igår diskuterades de första fyra avsnitten, idag resterande: Föräldrar, Åldrande, Berusning och Religion. Alla avsnitten kan nu ses på svtplay.

Föräldrar: Mission Impossible - ett för stor ansvar? Hur ska/kan man lyckas som förälder? Kan man göra slut med sina föräldrar? Dottern till barnuppfostrans experten Anna Wahlgren, sjuksköterska och författaren Felicia Feldt vänder sig mot sin drickande mamma. Skribenten, filmaren bakom Gerillasonen och debattören Zanyar Adami försöker förstå varför han som liten övergavs och sattes på ett flyg till Sverige. Med en psykiskt sjuk mamma fick regissör och dramatikern Suzanne Osten erfara svält under en otrygg uppväxt. Måste man (kommer man) upprepa sina egna föräldrars misstag? I Sverige har vi haft en dramatisk utveckling där agan förbjudits och föräldraskapet utvecklas i riktning mot kamratskap. Är alla föräldrar misslyckade? I bästa fall kan barn till dem utvecklas till maskrosbarn som vågar axla föräldraskapet. Kan det omöjliga projektet förädraskap i själva verket vara nyckeln till barnens möjlighet att skapa sig en egen identitet och bryta sig loss. Se även ateistens fjärde budord.

Åldrande: Drömmen om att förlänga livet har följt människan sedan urminnes tider.Vi har våndats inför åldrandet och sökt ungdomens källa. Sportjournalist och kommentator Arne Hegerfors (70) som drabbades av en hjärtinfarkt för något år sedan tycker inte alls om att åldras. Skådespelerskan Yvonne Lombard (83) nu aktuell i pjäsen I sista minuten tycker det är spännande. Professor och åldringsforskaren Brun Ulfhake (60 år) ser både för och nackdelar. Barn och barnbarn hjälper mot åldrandet - man kan släppa fokuseringen på det egna jaget. Sinnen trubbas av och med åldern och Yvonne saknar man pirret. Vi åldras med större behag och medåldern stiger men vi kommer aldrig kunna lura åldrandet helt. Föredömet Yvonne nämner tre viktiga saker för att åldras långsamt: nån att älska, något att gör och något att se fram emot. Se även Längre liv och Evigt liv?Efterklokt och Ebba, 104: Här blir människor allra äldst SvD och SR och boken Åldrandets gåta.
10/1-13 Stort genombrott för nya hjärnceller SvD

Berusning: Idéhistorikern och författaren Carl-Michael Edenborg har egna drogupplevelser. Hans motpol skådespelaren, författaren och regissören Lo Kauppi, som i tonåren led av svåra ätstörningar och började med amfetamin och utvecklade ett svårt narkotikamissbruk, är betydligt mer kritisk. Psykiatern, chefsläkaren och författaren David Eberhard har inte knarkat som de andra två. Vissa få klarar av att bruka narkotika men en önskan om eufori leder i många fall till misär, lidande och alltför tidig död. Ångest, oro, olycklig uppväxt och ätstörningar kan på kort sikt hjälpas av droger men på lång sikt förvärras bara problemen. Behöver vi droger för att klara av livet? Myten att vi skulle förlorat många konstverk om vi inte haft droger avlivas. Se även Pakt med djävulen och Drogliberaler.

Religion: Varför förefaller vi människor behöva religion? Kan vi avskaffa den? Professorn i religionspsykologi Antoon Geels har forskat i 40 år och tycker religiösa ritualer är en mäktig upplevelse. Filosofen, författaren och artisten Alexander Bard, som startar en ny religion synteism, tror att alla människor behöver en religion. Synteism beskrivs som steget bortom ateism "vi skapar en modern religion vi kan tro på: gud = universum". Skribenten, författaren och debattören Lena Andersson, med förkärlek för kyrkans och religionens roll i samhället, behöver inte religionen i sitt liv. Utvecklingen under nittonhundratalet har karakteriseras av en sekularisering och präglats av undertonen att vi ska frigöra oss från religionen. Alexander betonar att religion betyder att binda samman och inte förutsätter någon teism. För Antoon handlar religion inte bara om ritualer och former utan om ett ständigt sökande efter vad det är att vara människa. Barndomens socialisation och våra föräldrars religiositet förefaller vara en förutsättning för att tolka livshändelser i religiösa termer. Alexander tycker att jaget har tagit över rollen som gud haft. Antoon har utvecklat en teori om att religiösa upplevelser är symboliska representationer av inompsykiska behov - upplevelserna gestaltar problemen och löser dem samtidigt. Lena ser människan som en sagoberättande och metaforisk varelse som antagligen kommer förbli sådan. Se även länkar i högerspalten av denna blogg.


Bild från io9

lördag 29 december 2012

Annas Eviga 2012

En ny säsong av TV-programmet Annas Eviga har avslutats. Anna har i diskussion form behandlat 8 områden/frågor som vi människor har grubblat och haft med oss i alla tider.
Denna säsong handlade om: Döden, Kärleken, Ondska, Konsumtion, Föräldrar, Åldrande, Berusning och Religion. Alla avsnitten kan nu ses på svtplay.

Döden: hur förhåller vi oss till att livet har ett slut? Vi vet ingenting om vad som händer sedan. Det är sannolikt att det inte händer någonting alls, på samma sätt som det inte hände något innan vi föddes. Likväl, det flesta av oss har svårt att acceptera ett definitivt slut. Vi kanske inte har behov av något kristet himmelrike men samtidigt känns icke-existensen obegriplig. Gäster: dokumentärfilmaren Nahid Persson, Kristian Gidlund, musiker och döende i magcancer samt före detta ärkebiskopen KG Hammar. Se även Värdig död och Reclaim the funeral

Kärleken: diskussion om tvåsamheten och möjligheten eller omöjligheten av att älska varandra tills döden skiljer oss åt. Bra dynamik i diskussion med traditionella Marcus Birro, som tänker med hjärtat, och homosexuella vältaliga realisten Mian Lodalen som attackerade samhällets normer. Mitt emellan dem Margareta Strömstedt som med ålderns vishet kan blicka tillbaka på 60 års äktenskap.

Ondska: "the dark side of the force" mänsklighetens största olösliga problem? Micael Dahlén som skrivit boken Monster anser att vi innerst inne är goda. Ann Heberlein, som i 20 årsåldern konfronterades med ondska under en flera timma lång våldtäkt och nu kommit ut med boken En liten bok om ondska, är tveksam. Ulf Henricsson, överste och befälhavare i FN-bataljonen under kriget i Bosnien, antyder att kyrkans män som inte ställer upp på att ont ska med ont fördrivas är orealistiska - "det kan under vissa förhållande vara gott att döda". Kan vi alla begå onda handlingar? Ulf tror det och rekommenderar boken "Inte en fluga förnär" av  Slavenka Drakulic. De hamnar osökt i en moraldiskussion. Likgiltigheten resulterar i ondska men vilka omständigheter kan locka fram det goda inom oss?

Konsumtion: den som har mest prylar när han dör vinner. De tre gästerrna (konsumenterna): litteraturvetaren och kulturskribenten Nina Björk som slog igenom med boken Under det rosa täcket och aktuell med Lyckliga i alla sina dagar; statsvetaren och samhällsdebattören Mattias Svensson författare till boken Glädjedödarna; och professor i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö ivrig förespråkare för människans rätt att göra fria val. Är det vår plikt att konsumera för att trygga tillväxt och jobb? Kan vi välja eller är vi styrda av reklam - berör problemet med fria viljan. Hur ska vi leva - hur kan vi leva? Se även Självförvållat

Nu har jag konsumerat nog kultur för en dag - trodde jag skulle kunna se alla 8 avsnitt i ett maraton men det blir för mycket. Får återkomma om de övriga fyra.

30/12-12 Demens vanligaste dödsorsaken SR, SvD, GP och HD

Bild från webbtv.se

fredag 28 december 2012

Kalla Kyrkor

Svenska kyrkan har, i samarbete med Högskolan på Gotland, räknat ut att kalla kyrkor (som bara värms upp en dag i veckan) kan sänka energikostnader med upp till 30 procent. Det innebär en årlig besparing på 7,5 miljoner kronor. Märk väl: kyrkorna lämnas kalla för att spara pengar inte med tanke på någon miljöhänsyn. På sikt kan man tänka sig ytterligare besparingar, vart eftersom det blir allt färre kristna, när man bara behöver värma upp någon gång i månaden. Ett tecken i tiden. Se SvD, GP, SR, HD och Dagen.

Kristna kyrkan är, som tidigare konstaterats, på väg in i historieböckerna. För egen del har jag svårt att gå i kyrka eller lyssna på psalmer, till skillnad från Björn Ulvaeus även om jag delar många av hans värderingar. De vackra byggnaderna är naturligtvis ett kulturarv väl värt att bevara och vårda.

Mitt problem är att hela kristendomen i grunden är förljugen - från början till slut! Även om Jesus var en mycket klok och god man som förkunnade en god moral så håller inte storyn. Jungfrufödseln är helt orimlig: vem tror på en tonårsflicka som är på smällen och drar en vals om att det var den helige ande som befruktade henne? Det blir inte heller mer trovärdig för att det skedde för 2000 år sedan. Det behövs åtminstone en mänsklig spermie för att en kvinna ska blir gravid och föda en son. Tidpunkten, vår jul, är också en uppenbar efterkonstruktion - Kristi födelse förlades till tiden kring midvinter för att anpassa till romerska saturnaliefesten. Likaledes är Jesus död och uppståndelse ett falsarium: han dog med största sannolikhet inte på korset bl.a. hängde han alldeles för kort tid, han blödde när romerska soldater petade honom i sidan med lansen (det gör inte en död person) och de som plockade ned honom hade med sig kilovis med aloe vera för att läka sår (vilket man inte ägnar sig åt för döda).

Idag är rövarhistorier av det här slaget bara frånstötande. Kort och gott: kristendomen tål inte analys då dess centrala läror strider med den kunskap vi nu skaffat oss (vetenskapen). Det går inte heller att reformera kristendomen till något som skulle fungera i det moderna samhället - förändringarna blir för djupa och för långtgående. Vad göra? Här ägnar jag mig åt att tänka högt om hur en framtida ateistisk livsåskådning. Oklart om det leder någonstans. Det kanske redan finns ett frö till framtidens nya andliga världslivsåskådning. Kan nya året 2013 bjuda på något?

Allt fler kyrkor säljs ut Dagen

Kyrkan i Kall, bild från Kallbygden.com

torsdag 27 december 2012

Tusenårigt Liv

Mänskliga medellivslängden har ständigt stigit, från stenåldern till att idag ligga runt 80 år. År 1800 blev svenskan i snitt 32 år gammal. Hundra år senare blev hon 52, att jämföra med dagens 83, se längre liv. Och det är inte bara i Sverige som vi lever längre. Det finns inga vetenskaplig bevis på att den inte skulle kunna fortsätta stiga. Tvärtom, idag klarnar en blid av allt ökande livslängd. det beror mycket på bättre miljö och hälsosammare leverne, se långt liv. Man kan fråga sig: hur gamla kan vi bli? Vi lär inte kunna få ett evigt liv men givet tid, medicinsk utveckling och  utvecklingstryck mot senare reproduktion så torde inte ett tusenårig livsspann vara omöjligt.

I dagen SvD konstateras att varannan nyfödd väntas bli 104 år. De skriver "James Vaupel och Cambridgeforskaren Jim Oeppen har tidigare visat att kurvan för kvinnors förväntade livslängd i västvärlden ökat i jämn och stadig takt med tre månader per år i 160 år. Svensk statistik sträcker sig längre tillbaka än i de flesta andra länder och här har ökningen pågått med i genomsnitt 2,5 månader om året sedan 1751".

Den världsberömde demografen James Vaupel vid Max Planck-institutet i Rostock har skrivit en bok på temat "Longevity: To the Limits and Beyond". I SvD citerars han "I framtiden skulle vi kunna bli tio gånger äldre. Varför inte? Det kommer att ta tid innan vi når dit, men det är absolut ingen omöjlighet. Enligt min uppfattning är det ganska troligt att något idag ganska litet barn blir mer än 200 år. Det förutsätter förstås ett större genombrott inom ett forskningsområde där vi idag kan ana sådana möjligheter"

Ska vi har ett mycket ångt liv i framtiden så blir det allt viktigare att vi kan leva lyckligt, dvs någorlunda meningsfullt, hälsosamt och tryggt. Den svåra frågan är hur en ateistisk livsåskådning ska se ut för att den ska möjliggöra en sådan värld och skydda oss mot onda krafter som har andra syften.

28/12-12 Får man vilja vara lycklig? SvD

Håkäring som uppges kunna bli uppemot 200 år, 
bild från Metrobloggen


onsdag 26 december 2012

Jorduppgång

SVTs Vetenskapens Värld har haft en mycket läsvärd julkalender under rubriken kunskapsluckan. Den avslutades 24 december med en Julhälsning från månen 1968: skickat av astronauterna ombord på historiska Apollo 8 den första bemannade färden till månen (rundade månen). De tog en blid där jorden sågs gå upp över månens horisont: jorduppgång.

De amerikanska astronauterna läste även ett stycke ur gamla testamentet (verser första Mosebok) vilket väckte ramaskri hemma i USA. SVT förslår att de istället skulle läst Platon (427-347 f. Kr.) som i sitt verk Timaios beskriver hur hans gud, eller konstruktören som han också kallar honom, drejade jorden rund som ett klot:
"Därför drejade han den rund och gav den formen av en sfär, där avståndet från mitten till ytterpunkterna överallt var lika stort – den mest fullkomliga gestalten av alla, mest lik sig själv".
Detta var strax efter Siddhartha Gautama och K'ung Fu-tzu (se våra värderingar) samt 400 år innan kristendomen hittades på och cirka 1000 år innan Muhammed uppdiktade Islam.

28/12-12 Två månförmörkelser nästa år SvD, GP, SRHD och Skanskan

Bild på jorden som går upp över månens horisont från wikimedia.

tisdag 25 december 2012

Kungen för klimatet

Kungen, Carl XVI Gustaf, betonade i sitt jultal 2012 vikten av att fokusera på klimat och miljö: "Vi önskar att kommande generationer ska kunna andas frisk luft och dricka rent vatten! Då måste vi finna vägar för vår värld. Vägar som möjliggör för jorden att fungera också i morgon". Vidare "Fler i vår värld måste förmås att gå från ord till handling i miljö- och klimatfrågan. Och i denna uppgift har Sverige en fortsatt viktig roll att fylla". Se Kungahuset, och "Kungen talade sig varm för klimatet": SVT, DN, SvD1, SvD2, DagenHD, GP.

I Sverige, liksom på andra håll, får vi försöka hantera ett föränderligt klimat med ökad mängd nederbörd och ökade stormar. Nu senast drabbas vi av ännu ett snöoväder med elavbrott som följd, se SvD, DN, HD och GP.

Samtidigt är de svenska satsningarna mycket blygsamma. Mest noterbart är kanske att pendlare inte vågar välja tåget efter många års misskötsel. I Tyskland rapporteras om varmaste julen någonsin 20,7 grader 24 december i Munchen och i Storbritannien blir det nya översvämningar. Det kanske är så att det till slut blir ekonomiska nödvändigheter som får oss att minska bruket av fossila bränslen. Det vill säga vårt svaga miljöengagemang spelade till slut ingen roll, se Håglös miljöfront? och Avkyld klimatdebatt. Man kan fråga sig om det har bidragit att vår avlagda statsreligion i det närmaste skitit i miljön eller om det handlar om modern materialism?

28/12-12 Regnet öste ner 2012 SvD, GP, HD, SR

Bild från SvD "Nära 5 000 utan ström"

måndag 24 december 2012

Julen är död, länge leve Julen!

Den gamla hedniska traditionen med att fira Yole och Julblot är för länge sedan död. Allt är raserat: i stort sett ingen svensk urför Julens centrala  ritual – slaktandet av julegrisen. På sistone har vi även skakat av oss den tunna fernissan av kristen jul. Med det är ingen nyhet: den gamla julen slogs i spillror redan för hundra år sedan!
"Det var industrisamhällets sekulära och världsliga värderingar som skamlöst krossade julen under sina fötter. De äldre blickade nostalgiskt tillbaka på en tid då ”det var jul, när det var jul” och inget annat. Ty sedvänjorna respekterades inte av den nya tidens männi­skor. En importerad ”jultomte” – som vid sidan av skägget och luvan bar få likheter med sin urgamla namne – konkurrerade ut de klassiska gestalterna ur julmaskeradens panteon: julbocken, julspöket, jultuppen, julgoppan, halmgumman och andra".

Nej, låt oss alla fira en modern stämningsfull traditionell jul med allt vad det innebära av: Tomte tro, Kalle Anka, Julkalender, alternativ jul, Julklappar som inhandlas i sista minuten, julbordjulpizza eller nyttigare, blanda gamla och nya traditioner som vi själva finner bäst med stress och trivsel i en salig blanding. Nu när vi för en gång skull får en riktigt vit jul i nästan hela landet! Akta er dock noga för trafiken och blixthalkan - kör långsamt, försiktigt och med stora avstånd.

Kort och gott släpp på hämingarna
Från oss alla till er alla Mer Jul

27/12-12 Nästan 3,9 miljoner såg Kalle Anka SvD, GP och HD 
  

söndag 23 december 2012

Dan före doppareda'n

Så här på eftermiddagen 23 december dan före doppareda'n går tankarna osökt till alla som är ensamma eller inte ens har ett hem att fira Jul i. För en gångs skull känner jag mig rätt ense med kyrkan och då framförallt med biskopen i Göteborg Per Eckerdal: "Vår plikt avskaffa hemlösheten", se GP och Dagen.

Per skriver tillsammans med Lotta Säfström direktor Göteborgs kyrkliga Stadsmission:
 "Hemlösheten går att åtgärda! Det saknas tillräckligt med bostäder och hemlösheten måste förstås som avsaknaden av ett hem, inte avsaknaden av en säng. Det måste vara en moralisk förpliktelse att avskaffa hemlösheten i välfärdens Sverige. Vi måste betrakta ett hem, en egen bostad, som en självklar mänsklig rättighet!".

En nyttig övning för att få insikt i livet för en hemlös kan vara att titta på Arga Snickarens Nybyggarna som nu finns tillgängligt på kanal5play. Se även tidigare inlägg Tak över huvudet. Passar även på att skicka en varm tanke till alla som ordnar jul för hemlösa, se DN, Resumé, Aftonbladet, EnAnnaJulRädda barnen, LT

25/12-12 Zuckerberg gör en Gates SvD

Julaftonen av Carl Larsson, bild från Wikimedia Commons

lördag 22 december 2012

Våra Värderingar

Vårt mänskliga samhälle, och utvecklingen av det, bygger till stor del på våra värderingar. I Svergie har vi på sistone haft en debatt om traditioner och skolan, se till exempel Okristen Lucia. Det har handlat om att städa ut vidskepelse ur skolan som ska vara icke-konfessionell (vilket vi tillsammans har kommit överens om). Idag tar två kristdemokrater, Andreas Carlson och Ola Mårtensson, upp diskussionen om  vikten av kopplingen mellan värderingar och traditioner i SvDs Brännpunkt.

Det är inte så svårt att gissa vad budskapet är. Ett centralat argument som de använder sig av: "De som hävdar att det är vi som försvarar kristna värden och traditioner som intar en extrem hållning har fel. I ett internationellt och historiskt perspektiv är det motsatsen" är problematiskt. Den andas kristen etnocentricitet. Argumentet speglar deras egna begränsade verklighetsuppfattning och kanske även bristande historiekunskaper. I sak kan man inte heller motivera ett fel med att det varit fel förr eller att det är fel på andra håll, t.ex. kan man inte argumentera för fasta från utbredd svält. De kristna värderingarna bygger, precis som de kristna traditionerna, på äldre tidigare utvecklade värderingar. Både Jesus och Muhammed var kunniga och smarta nog att i huvudsak ta till sig det bästa av de värderingar som cirkulerade på deras tid. Skall man, i vår tid och grannskap, ge kristendomen någon kredd så är det för att de förvaltat dessa värderingar (liksom en del av våra traditioner). Se även bloggen Tianmi "Kulturarvet inte kristet".

Det viktiga i herrarna Andreas och Olas budskap är inte att de försöker vända utvecklingen tillbaka till 1800-talet utan att de betonar vikten av våra värderingar: "Tio guds bud och omtanken om nästan är i mångt och mycket grunden för vårt rättsmedvetande och grunderna i vår lagstiftning". De har även rätt vad gäller att värderingar och traditioner hänger ihop och är viktiga för vårt samhälle, annars kan det spåra ur. De har ingen koll på varför vi firar Jul, de kan inte eller vill inte förstå det tokiga i att försöka basera värderingarnametafysisk grund men de lyckas sätta fingret på något viktigt: vi måste våga stå upp för värden vi tror på – vår etik och tradition. De är resultatet av många tusen års mänsklig verksamhet och utveckling. Att vi på senare tid, i vissa delar av världen, försökt basera värderingarna på en monoteistisk gud får inte hindra oss från att idag att fortsätta denna viktiga kulturella utveckling! Men då får vi inte heller glömma bort hur viktiga det är med värderingar kopplade till traditioner - antagligen en viktig del av en ateistisk livsåskådning.

Målning av Konfucius som redan 500 år innan Jesus föddes betonade 
"Vad du själv inte vill att andra skall göra mot dig, skall du inte göra 
mot dem" som är mer generellt. Bild från Kinalotsen

fredag 21 december 2012

Hjälte i vår tid

Aftonbladets kulturchef tillika historikern och författaren Åsa Linderborg har, efter att ha dragit igång en granskning av järnrörssajterna, utsatts för oacceptabla hot. Se SVT: Har inte kunnat bo hemma och Det känns pinsamt att prata om det.

Trots att jag inte delar många av hennes åsikter framstår hon nu som en klok, stark, modig, vacker och levande galjonsfigur för det fria ordet och det öppna samhället. Hon är sannerligen värd allt stöd vi kan ge. Se även tidigare blogg inlägg: Demokrati och yttrandefrihet, Attacken mot upplysningen och Det orimliga. Se även Förföljd av hatet, Expressen, Resumé, LT, ArbB och DN.

Som SvDs kulturchef Martin Jönsson skriver:
"Man får tycka vad man vill om både Åsa Linderborg, Aftonbladet och den granskning de gör. Men de attacker som hon och tidningen utsätts för är lika vidriga som oacceptabla.
Yttrandefrihet handlar inte bara om att säga vad man vill. Det bär även med sig ansvar och skyldigheter. Både när det gäller att respektera andras åsikter och att ta ansvar för de samtal man för. De som nu spyr ur sig hat, hot, rasism och sexism talar ofta om att de värnar rätten att säga vad de vill och berätta 'det som inte får sägas'. Det är kvalificerat skitsnack. De är snarare yttrandefrihetens och alla andra friheters största fiender.
Det är därför viktigt att alla som värnar de grundlagsskyddade rättigheterna om tryckfrihet och yttrandefrihet på allvar talar högt om detta och visar sitt stöd för Åsa Linderborg. Vi ska inte inbilla oss något annat än att hoten mot pressfriheten är reella även här".

Vi lever just nu i en tid när slaget står om yttrandefriheten och det öppna fria samhället. Många attackerar från olika håll: Sveriges Radio åsiktsregitrerar (stoppas), korruptionen ökar både inom statsapparaten och näringslivet, kriminella motorcykelklubbar försöker sätta rättssamhället ur spel, olika aktörer försöker begränsa yttrandefriheten på internet, i Norge gick dåren och massmördaren Breivik på frontalangrepp och här hemma. I detta kaos kan man inte annat än hylla Linderborg för hennes mod!

25/12-12 Zlatan om SD SvD; Journalisthot äventyrar pressfriheten i Bulgarien SR


Åsa Linderborg, bild från Aftonbladet

torsdag 20 december 2012

Gaymoské

Ardeshir Bikakabadi, ledare för föreningen Homan, vill starta Sveriges första moské för homosexuella i Göteborg. Han tycker att "det skulle vara perfekt med ett ställe där man kan samlas, byta åsikter och stötta varandra. Det behövs en plats där man kan känna sig fri och vara den man är".

Ardeshir, som är särbo med en annan man, finner det svårt att bli accepterad som homosexuell muslim när han besöker moskéer. "Migranter som kommer till Europa tror ofta att förtrycket är över. Tyvärr är det inte så. Men ett gayvänligt muslimskt center har nyligen slagit upp dörrarna i Paris, och på samma sätt behövs nu en 'homoské' även i Sverige. Med kommunalt stöd kan jag öppna en fristad för hbt-personer där alla är välkomna oavsett sexualitet eller religion" enligt Ardeshir se hela artikeln i Debatt på svt.se och Exponerat.info. Se även SvD, GP och Dagen.

Initiativet låter lovvärt - vore ett viktigt steg för att stötta en mycket utsatt grupp. Man kan fråga sig hur bra denna moské kommer överens med andra moskéer och imamer, de har ju tidigare visat sig har stora problem med moral i ett modernt samhälle. Lyckas idén kanske det vore något att ta efter eller samorganisera med den kristna kyrkan, om det nu inte redan finns?

Bild från SvD

onsdag 19 december 2012

Traditionell Sekulär Jul

Vi firar en traditionell jul för att det är njutbart. En blandning av god mat, närhet till familjen och vänner, kultur och glada barndomsminnen som väcks till liv. Denna traditionella julen innehåller dock inga religiösa element. Ett kristna inslaget skulle bara förstöra stämningen med sitt förljugna och föråldrade budskap (om nu Jesus fannsföddes han kanske på sommaren 7 till 4 år före vår tidräkning). Istället känner vi gemenskap med många tidigare generationer ända tillbaka till vikingarnas julblodt (som vårt moderna julbord bygger på). Se även tidigare Inför Sekulär Jul, Okristen Lucia och Sekulära Högtider

En sekulär jul har för oss en mängd element. Vi börjar tidigt på morgonen med julfika: redan kl 7 är hela köket fullt med tända stearinljus (30-50 st) alla husets julstakar, adventstaken, värmeljus mm används. Pepparkakor, te, kaffe, lussebullar och vörtlimpa serveras. Vi har även traditionell och modern julmusik. Finns det barn med i bilden så får de en fösta julklapp (för att kunna ha något att leka med i väntan på eftermiddagens stora julklappsöppning). Fikat varar tills det blir ljust.

På förmiddagen kan de som vill ägna sig åt matlagning och förberedandet av julbordet. De övriga går på lång julpromenad. Finns det snö och barn kan även omfattande pulk- och kälkåkning ingå. I min familj går promenadtraditionen tillbaka till att vi hade en hund som vi också villegr en bra jul.

Julbordet kommer igång vid ett-tiden och varar fram till Kalle Anka. Julbordet är för oss rätt traditionellt med skinka, köttbullar och sill i centrum men beroende på deltagare är vi öppna för nyheter, som vegetarisk mat eller utländska rätter. En del rätter som är rödlistade har vi plocka bort (bl.a, ål). Till maten serveras julmust, julöl och snaps för de som är intresserade (och inte behöver köra bil). Julbordet avslutas med efterätt och godis.

Lagom till Kalle Anka samlas vi framför TV:n därefter tänds levande ljus i granen och julklappsöppning vidtar. Finns det små barn så dyker det upp någon i familjen eller granne utklädd till tomte med stor säck. Tomenten frågar alla barnen om de varit snälla och delar ut en julklapp till dem. Vuxna deltar i konspirationen för att så länge som möjligt lura barnet att tro på tomten. Detta är en nyttig läxa för resten av livet. De övriga klapparna , som ligger under granen ,öppnas en i taget och vuxna turas om att läsa rim och dela ut klappar.

På eftermiddagen är det sedan fria aktiviteter. Barn leker med sina nya leksaker och ibland engageras föräldrar (som att montera bilbana eller installera dataspel). Äldre deltagare kanske ska skjutsas hem. Klockan sju samlas vi igen framför TV för att se Karl-Bertil Jonssons julafton. Kvällen avslutas ofta med att vi spelar något sällskapsspel (ny julklapp eller från tidigare år) eller/och att vi tittar på film (som någon fått).

Denna tradition är en god blandning av gammalt och nytt. Den innehåller inget religiöst eller kristet element men tillåter ändå andlighet och gemenskap. Det kan hända att någon av den traditionella musiken har kristna texter men det är av underordnande betydelse (pss som julens hedniska ursprung). Jultomten har inget med den kristna rasistiska Saint Nicholas annat än att den sekulära svenska tomten har hämtat en del från den europeiska tomten via amerikanska kommersiella tomtar. Vi köper julgran i gamla god svenska traditioner som skydd mot onda makter i samband med mörkret kring midvintern. Helst önskar vi oss en kall vit jul. Hela vårt firande är en sekulär tillställning med familj och nära vänner i centrum.

20/12-12 Julbordets politiska baksida DN; Familjefilmer surfar på julvågen SvD; Fler ringer jourhavande präst GP1;  Räddar jul för unga GP2; Julbord med ny twist GP3SvD2 fixar julklappsrimmen; Mat och familj går före Jesus under julen Dagen; Familjebråk julens baksida SvD3, GP4; Vit Jul även i söder HD
21/12-12 Julskinkan – ett måste till julen DN; Risk för halka i jultrafiken SvD1; Sista minuten-tips om jultrafiken SvD2; Julvädret GP; Julrusch på Posten HD; Jullåtarna du borde höra HD; Vit jul väntar SvD; Systemet julstänger lördag eftermiddag GP
22/12 Snöoväder till Jul SR, SvD, GP, HD,Skånskan; Fatwa mot jul i Australien SvD, GP, HD, Dagen.


tisdag 18 december 2012

Ateistisk Folkräkning

Ateister i alla länder, förenen eder! Eller: och det hände sig vid den här tiden att från AAI utgick ett påbud att hela ateist världen skulle registrera sig. I denna anda genomförs nu, på initiativ av Atheist Alliance International (AAI), en folkräkning av ateister.

Från humanistbloggen:
"Ateister kan anonymt registrera vilken personligen beteckning man föredrar (ateist, agnostiker, humanist, fritänkare etc), vilken religion man växt upp i, vilken utbilningsnivå man har, när man föddes, könsidentitet och vilket land man är ifrån. Syftet är att skapa ett underlag för hur många ateister det finns i olika länder och deras demografi. Statistiken är fri att nyttja för de som vill på visa att ateister finns".


Hittills (kl 16) har 61.030 personer registrerat sig och 577 av dessa bor i Sverige. Bättre kan vi.

27/12-12 Polisen har olagliga register DN
måndag 17 december 2012

Melodifestivalhjälpen

Den Schweiziska uttagningen till melodifestivalen vanns av Frälsningsarméns bidrag. I Malmö kommer de den 18 maj framföra låten "You and me”, gjord av professionella hitmakare på musikbolaget Hitmill. De deltar för att spela in pengar till välgörande ändamål. Gruppen består av sex personer där sångerskan Sarah Breiter är yngst, 20 år, och kontrabasisten Emil Ramsauer, 94 år, är äldst. Sist Schweiz vann schlager-EM var 1988 med Celine Dion.

För svenska Frälsningsarmén bidrar det säkert till välbehövlig marknadsföring: På sikt lär det knappast hjälpa mot vikande medlemsantal, men kanske bättre idé än försäljning av vigtvatten på Ica. Likväl, det är för ett gott syfte och man får hoppas de kan komma i närheten av musikhjälpens framgång vad gäller bidrag till välgörenheten och att insamlade pengar används till något vettigt. Se DN, SvD, GPDagen (tryck stopp efter 2 s) och Bandetshemsida.

18/12-12 Svårt för hjälporganisationer i Syrien SR

Bild från Dagen

söndag 16 december 2012

Musikhjälp

Ibland när man pratar med religiösa så angriper de sekulära och ateister för att de är osolidariska, med hänvisning till att "i stort sätt all välgörenhet kommer från religiösa organisationer". Detta stämmer inte med verkligheten: världens tre största filantroper är ateister; George Soros, Bill Gates och Warren Buffet, se även tidigare Välgörenhet i Obsan! och Himmelskt projekt.

Nu har svenska Musikhjäpen slagit nytt insamlingsrekord: 23 miljoner kronor. Det är bara att gratulera! Pengarna ska i år gå till barns rätt till rent vatten. Förra året var syftet "Alla flickor har rätt att gå i skolan" och de fick ihop 16 miljoner. Svenska Musikhjälpen hade premiär 2008 och bygger på Serious Request ett radio- och TV-format som skapades 2004 av den nederländska radiostationen 3FM. Ett mycket tydligt exempel på att välgörenhet handlar om altruism och inte om religiositet.

Från SR: "Runt om i Sverige har lyssnare samlat pengar genom olika insamlingar men också genom att önska låtar. En rad svenska kändisar har hjälpt till med insamlingen genom att antingen skänka saker som auktioneras ut eller genom att auktionera ut sig själva. Den auktion som drog in mest pengar i år var komikduon Filip och Fredrik som auktionerade ut sig själva som receptionister. Det vinnande budet blev 221 100 kronor och följdes av en privatkonsert med Lars Winnerbäck för 121 221 kronor och en tavla av Carolina Gynning för 105 200 kronor".

17/12-12 Ännu ett rekordår för Musikhjälpen SR
20/12-12 Rekordsamlare för Världens barn GP

Programledarna musikhjälpen: Jason Diakité, Kodjo Akolor
och Gina Dirawi. Bilden från Sveriges Radio

lördag 15 december 2012

Frittframskolor

Sverige får kritik av den fransk EU-utredare Rudy Salles: friskolesystemet öppnar för att sekter kan driva skolor. Kritiken måste tas på största allvar. Så sent som 2007 krävde skolminister Jan Björklund att religiösa sekter ska förbjudas att starta friskolor. Så blev det tyvärr inte. Salles: "en sekt kan skapa en skola som verkar följa undervisningsplanerna men kanske under lektioner påverka med idéer från sekten. Det är inte vad vi vill ha i undervisning av barn". Se DNGP & Expressen.

Vidare är han kritisk till att skolinspektionen sällan gör djupgående granskningar av verksamheten vid enskilda skolor. Och att samfund som vill öppna skola inte utsätts för mer ekonomisk granskning i fråga om budget och var pengarna kommer ifrån. Han betecknar systemet som känsligt och anser att det kan locka sekter att bygga upp skolor i Sverige.

"Detta läsår finns 74 fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning, motsvarande sex procent av alla friskolor. Bland huvudmännen finns till exempel Al-Azharstiftelsen, Stiftelsen S:t Eriks katolska skola, Knivsta pastorats kyrkliga samfällighet, Stiftelsen Livets ord och Stiftelsen judiska samskolan i Göteborg. Skolorna finns spridda över landet från Malmö, Lund och Helsingborg till Umeå, Skellefteå och Vilhelmina", från SvD.

Problematiken liknar den kring omskärelse och exorcism: svenska samhället måste skydda barn mot övergrepp och indoktrinering. Vi har redan problem med att kvaliteten på utbildningen sjunker i internationella mätningar: matematik resultat försämras och naturvetenskap ligger under EU-snittet DN, SvD. Det kan ju knappast bli bättra av att vissa skolor lägger tid på att predika vidskepelse (istället för att lära ut kunskap). Det är dags att på allvar överväga Björklunds förslag från 2007.

I skolan måste kunskapen komma först. Kunskapen måste sättas framför dolda agendor och vinstintressen. Det gör vi bäst genom att satsa på en skola med hög kvalitet för alla. Vägen dit går via höjd status (och lön) för lärare. Det finns få saker som kan lyfta ett land som god utbildning. Den torde inte bli mindre viktigt i framtiden om Sverige ska kunna utvecklas till ett kunskapsamhälle. Se även tidigare Lärarna går först och Lärare och Astronauter.

16/12-12 Vinst inte liktydigt med valfrihet SvD
17/12-12 M redo att satsa mer på skolan SR1, GP1, GP2; Reinfeldts tal desperat och sorgligt SR2; Reinfeldt är för ivrig DN; M med på sänkt betygsålder SvD
18/12-12 Ledare: Hur mycket orkar skolan med? DN
19/12-12 Livschanserna ska inte bero på föräldrarna SvD
20/12-12 Skolpoliserna försvinner DN; Bättre betyg för högutbildades barn SvD, GP; Fängelse för sex med elev SvD2, GP2.
21/12-12 Staten avkrävs ansvar för lärarlöner SvD1, GP, HD; Så kan lärarnas löner höjas DN; S måste komma med en offensiv skolpolitik SvD;


Bild från bloggen StefanOlsson.nu

fredag 14 december 2012

Julklappstips

Tipsar om humanistbloggens julklappstips: Patrik Lindefors bok "Gud finns nog inte" har nu även kommit ut som e-bok på engelska "God Probably Doesn't Exist" finns på iTunes och tidigare svensk pappersutgåva på adlibris:
"Livsåskådningsfrågor är inte förbehållna vuxna. Tvärtom är det något som brukar diskuteras som hetast under tonåren. Länge har det dock saknats en bok som enkelt sammanfattar en ickereligiös hållning för barn och ungdomar.
Detta vill Patrik Lindenfors råda bot på med sin bok Gud finns nog inte. Att tvivla innebär att tänka själv. Patrik Lindenfors förmedlar en syn på världen utan myter och övernaturligheter. Gud finns nog inte är resonerande och levererar inga färdiga svar. Den passar således alla som någon gång har ställt sig frågan ”Finns Gud?”
Boken är en lättillgänglig introduktion till en ickereligiös livsåskådning, där varje enskilt argument för och emot ägnas sin egen sida. Böcker om religion och icketro har de senaste åren sålt i stora upplagor i USA.
Debatten om livsåskådningsfrågorna har pågått en tid där och vi ser hur den nu även börjar påverka samhällsfrågorna i Europa och Sverige.
Livsåskådningsfrågor är för viktiga för att överlåtas åt vuxna!"


Bild från adlibris

torsdag 13 december 2012

Underskattade?

Mer än hälften av jorden befolkning bekänner sig till de abrahamitiska religioner och då handlar det om världens största religion kristendomen med 33% av jordens befolkning och världens näst största islam med 21%. "Originalet" judendomen som i någon mån uppfann (eg. utvecklade) monoteismen ur monolatrin är i sammanhanget en liten religion med sina 14.5 miljoner anhängare (<0.2%) inte mycket större än den senaste abrahamitiska religionen bahá'í som är ungefär hälften så stor (<0.1%).

Man kan tycka att Jesus och Muhammed, om de nu existerade, på något vis är mänsklighetens främsta personer - ingen har fler fans än någon av dem. Givet religionernas enorma inflytande på hur människor beter sig är det väl inte heller någon levande person som kan slå dem i inflytande? Men om man nu inte köper deras sagor om gud förefaller de ha givit bort äran för hela deras verk till en påhittad metafysisk varelse! Det ligger visserligen i sakens natur, men likväl, skulle man kunna tycka synd om dem om man jämför med dagens miljadärer (DN, SvDGP å SR).

Förutsätter man att Jesus inte dog på korset utan att han fortsatte agitera och verka för "kristendomen" i skepnad av Paulus (Saul) som Lena Einhorn förslog, så har både Jesus och Muhammed lagt ned ett helt liv av hårt arbete på att utarbeta och försöka sprida sin tro. Givet den insatsen så får man förutsätta att de njöt av själva verksamheten: att försöka skapa en bättre religion och därmed förbättra världen. Hade det funnits ett himmelrike och de haft chans att följa världshistoriens gång så hade de båda antagligen varit mycket nöjda med att se hur deras religioner bredde ut sig och nöjt sig med äran av att vara den som förmedlade "guds ord". De kan tyckas sitta i samma båt som många moderna uppfinnare vars idéer stulits och andra tjänat pengar på, som t.ex. Josef Ressel och Håkan Lans. Men riktigt "synd om dem" är det inte förrens deras religioner fallit i glömska och förpassats till historieboken vilket kanske är på väg att ske snabbare än vi tidigare trott.

Sida vid sida, tillsammans stryker de fram
Jesus och Muhammed, två vargar fromma som lamm
fast det är inte dom som tror, som tror så att vettet backar
och äran som stoppar, stoppar inte heller
tron de på oss prackar.

onsdag 12 december 2012

Nedslag

Värmland lystes igår upp av en meteoroid som träffade jorden och brann upp högt i atmosfären. Antagligen tillhörde den de årligen återkommande Geminiderna som toppar imorgon natt. De träffar jorden med en relativt låg hastighet (jämfört med andra meteoroider) av 35 km/s (126 000 km/h) varför de förångas när de hettas upp av friktion mot atmosfären. När de stöter på tätare lager på "lägre" höjd kan reaktionen bli explosiv. Se DN, SvD1, SvD2, GP, SR och SVT

Jämför man med dynamit (som har ett energiinnehåll av ca 5 MJ/kg, jmf trotyl) så har en 10 kg geminid som träffar atmosfären en rörelseenergi motsvarande 1 ton dynamit, dvs det kan bli en rätt fin smäll (även om den inte når jordytan). Tunguska i Sibirien drabbades 30 juni 1908 av ett lite större nedslag. Är man vidskepligt lagd (och saknar kunskap) skulle man kanske tolkat gårdagens händelse som ett tecken på jordens förestående undergång (RVK om 21 december). Skillnaden i hur man kan tolka en händelse av detta slag illustrerar rätt väl varför religiös tro (som t.ex. baseras på gamla lägereldssagor från bronsåldern) inte är förenlig med vetenskapen (som bygger på systematiskt arbete med att undersöka och förstå hur världen är beskaffad och fungerar).

En meteorit behöver inte vara så stor för att orsaka en mindre domedag. En stenbumling på ca 15 m diameter träffar jorden med samma energi som den kraftigaste vätebomben "Tsarbomben" på cirka 50 megaton . Vill man ha exempel på "riktigt domedag" får man gå tillbaka cirka 65 miljoner år i tiden till Krita/Tertiär-gränsen då en meteorit tros ha träffat norra Yucatanhalvön och bildat Chicxulubkratern. Meteoritens diameter före nedslaget uppskattas till 10 km och den frigjorde energi motsvarande 2 miljoner Tsarbomber. I listan på Spaceweather.com, över objekt som passerar i vår närhet, hittar man flera objekt i storleken tiotals meter till kilometer. Ingen av dessa kommer dock träffa jorden inom den närmaste framtiden. En förbiflygning av ett större objekt, asteroid Toutatis, har fångats på film.

Nästa år väntar oss ett ännu mer mäktigt "fyrverkeri" av ett annat slag när kometen C/2012 S1 passerar jorden på nära men säkert avstånd, se tidigare Tecken i skyn.

13/12-12 Stor chans att se stjärnfall i natt SR, Turister vallfärdar SvD
18/12-12 93 greps för undergångsprofetior DN, SR
19/12-12 Berget som klarar jordens undergång SvD; Global väntan på spådd domedag GP, SvD
20/12-12 Måttligt mayaintresse för domedag GP å SvD; Jordens undergång är nu ... eller vad tror du? SR;
Undergången först på julafton SvD
21/12-12 I väntan på den 13:e baktun GP å SvD1; Ingen höjd beredskap inför undergången SR; Jorden går inte under SvD2; Kom, kom Armageddon HD; Se live jorden från ovan SvD3
7/1-13 Apophis passerar jorden på onsdag SvD
9/1-13 Asteroiden Apophis större än trott DN

Bild från SVT av Michael Sundin

tisdag 11 december 2012

Färre kristna

Tidigare har det konstaterats att Sverige är på god väg att avkristnas. En utveckling som leder till att den kristna kyrkan är å väg mot en sekt som omfattar 5-10% av befolkningen. Nu visar färska siffror på en liknande utveckling i Storbritannien där andelen som kallar sig kristna har gått från 72 procent av befolkningen 2001 till 59 procent 2011.De som saknade tro hade ökat till 25 procent av befolkningen från 14,8 procent ett decennium tidigare. Och andelen muslimer ökade från 3 till 4,8 procent av befolkningen.

Fortsätter utvecklingen i denna takt kommer kristna tron att tappa sin dominerande ställning i Strorbritannien inom ett decennium. Nu förefaller avkristningen vara en internationell företeelse men man kan spekulera om den vältalige Richard Dawkins har bidragit till utvecklingen.
Se DagenVärldenIdag, HuffingtonPost, BBCHumanistbloggen och tidigare Ansvar för Andlighet.

Trosuppfattning i Storbritannien från BBC

måndag 10 december 2012

Brottet Ateism

Ateister och andra religiösa skeptiker förföljs eller diskriminering i många delar av världen och i minst sju nationer kan de avrättas om deras tro blir kända, enligt ny rapport från IHEU, se även Dagen (tryck på "stop loading" någon sekund efter att sidan har laddats så undviks betalväggen "pärleporten").

Enligt studien, från International Humanist and Ethical Union (IHEU) står "otrogna" i muslimska länder inför den allvarligaste konsekvenserna - brutala behandling i av staten och anhängare till den officiella religionen. Men även politiken i vissa europeiska länder och USA gynnar religiösa och deras organisationer. De behandla ateister och humanister som utomstående. Rapporten, "Freedom of Thought 2012" konstateras "det finns lagar som förnekar ateister rätt att existera, begränsa sin trosfrihet och yttrandefrihet, återkalla sin rätt till medborgarskap, begränsa deras rätt att gifta sig". Andra lagar "hindra deras tillgång till offentlig utbildning, förbjuda dem från att hålla offentliga ämbeten, hindra dem från att arbeta för staten, kriminalisera sin kritik av religionen, och verkställa dem för att lämna religionen av sina föräldrar".

Rapporten välkomnades av Heiner Bielefeldt, FN: s särskilda rapportör om religions-och trosfrihet, som i en kort introduktion påpeka att det fanns begränsad medvetenhet om att ateister täcktes av globala avtal om mänskliga rättigheter. IHEU, som länkar över 120 humanist, ateist och sekulära organisationer i mer än 40 länder,  utarbetande rapporten för att markera FN: s dagen för mänskliga rättigheter på måndagen. Enligt dess undersökning av cirka 60 länder finns sju där uttryckt ateistiska åsikter eller avhopp från den officiella religionen kan ge dödsstraff: Afghanistan, Iran, Maldiverna, Mauretanien, Pakistan, Saudiarabien och Sudan. Den 70-sidiga rapporten fann inga nya fall av faktiska avrättningar för ateism - men enligt forskarna inordnas "brottet" ofta under andra rubriker.

I en rad andra länder - som Bangladesh, Egypten, Indonesien, Kuwait och Jordanien är bekännelse av ateist eller humanistiska syn på religion helt förbjudna eller strängt begränsade i de lagar som förbjuder "hädelse". I många av dessa länder, och andra som Malaysia,  måste medborgare registrera sig som anhängare av ett litet antal officiellt erkända religioner - som normalt inte innehålla mer än kristendomen och judendomen, liksom islam. Ateister och humanister tvingas därmed ljuga för att få sina officiella dokument utan vilka det är omöjligt att gå till universitetet, få medicinsk behandling, resa utomlands eller köra bil.

I många länder i Europa, Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Nordamerika som identifierar sig som sekulära ges privilegier till eller gynnas kristna kyrkor vad gäller att tillhandahålla utbildning och andra offentliga tjänster. I Grekland och Ryssland är den ortodoxa kyrkan starkt skyddad från kritik och ges en framträdande plats på statliga tillställningar. I Storbritannien har biskopar i engelska kyrkan automatiska platser i parlamentets överhuset. Även om religionsfrihet och yttrandefrihet är skyddad i USA råder ett social och politiska klimat "där ateister och icke-religiösa känner sig som mindre amerikanska, eller t.o.m. som icke-amerikaner". I minst sju amerikanska delstater,  har konstitutionella bestämmelser införts som stoppar ateister från offentliga ämbeten och en stat, Arkansas, har en lag som hindrar ateist från att vittna vid rättegångar.

lördag 8 december 2012

Vetenskap och tro

Idag släpps ett antal troende kristna från ”claphaminstitutet" fram på SvD's brännpunkt. De argumenterar för att vetenskap och tro inte är oförenliga. Artikeln har lite av underhållningskaraktär men det är antagligen inte därför som SvD publicerar den. En väl artikulerad sågning av tesen och undertonen görs av bloggaren Niklas Dougherty "Religionens gränser i naturvetenskapen". Konstatera att både författarna och de historiska exempel de grävt fram representerar udda undantag eller svunna tider (när samtliga blev hårt indoktrinerade redan i barnaåren). Deras exempel bevisar ingenting. Från Dougherty: "observera att det alltid är religionen som tvingas retirera till en allt mer undanskymd plats i tillvaron, numera nästan uteslutande i formen av just en kosmisk igångsättare alternativt som en panteistisk figur av Spinozas snitt: tanken att hela kosmos är identiskt med ett andligt väsen, en utsaga som förstås varken går att bevisa eller falsifiera. En eventuell gud måste vara allt eller ha verkat i den första plancksekunden för att därefter upplösas".

Man kan även fråga sig vilken "tro" det är som claphamisterna förenar med vetenskap: att världen skapades på 6 dagar, för 6000 år sedan, jungfrufödseln eller att Jesus kund trolla vatten till vin (nästan som frälsis)? Alltför ofta hamnar de moderna religiösa antingen i intetsägande panteism, vetenskapsförnekelse eller rena dumheterna. Nej, sanningen är att vi idag inte behöver den kristna tron, eller någon annan religion, för att förklara vår världsbild. Behöver vi den för att ge tillvaron mening? Nej, inte i allmänhet men de som är uppväxta med abrahamitisk uppfostran (indoktrinering) kanske kan ha ett visst behov. Behöver vi den för moralens upprätthållande - nej uppenbarligen inte. Tvärtom det verkar som traditionella och religiösa snarare har en moral som är farlig eller skadlig. Behöver vi den för våra traditioners skull - nej.

Vad blir det då kvar för tron? Claphamisterna hävdar att tro, religion och filosofi har som uppgift att söka svar på meningen och syftet med livet och världen. Moderna filosofin hanterar dessa frågor men ger inget större utrymme för tro eller något religiöst syfte. Sen finns det naturligtvis plats för "inom-världslig tro" men den har inget med metafysiska fantasier att göra. Det förefaller handla om en verksamhet som definierar sig själv i termer av en fel ställd fråga: "vad är syftet med världen?". Frågan tycks förutsätta ett större sammanhang där världen kan ha ett syfte m.a.o. ett sorts cirkelresonemang där man använder sina egna fördomar för att motivera de samma.

11/12-12 En myt att vetenskap kan förenas med religion SvD
13/12-12 Slutreplik från claphamisterna SvD, se även Nedslag och Humanisternas slutslutreplik

Teckning i en medeltida handskrift från Wikimedia

fredag 7 december 2012

Orosmolnen

Orosmolnen inte bara tornar upp sig vid horisonten utan flera av dem är redan här. Vi lever i en tid som karakteriseras av att människan utrotar ett stort antal arter, se tidigare Antropocen. Vi har hamnat där av ett par skäl. Vår art är den mest framgångsrika jorden skådat. Vår kultur har dominerats av religiösa förställningar med moral som inte lägger någon vikt vid miljön och dess bevarande. Snarare tvärt om: den gudagivna rätten har tagit som en ursäkt för, eller till och med en uppmaning, att plundra och skövla.

Nu står vi vid ett vägskäl: klimatet är på väg mot drastiska omställningar med svåra konsekvenser för oss. Miljöförstöringen eskalerar till oanade nivåer som till och med kan hota vår egen reproduktion. Kommersiella intressen tillåts föröda naturen i jakt på sinande tillgångar på fossil energi. Nu visar det sig även att världens största träd dör: "dödstalen växer för världens största och äldsta organismer, jätteträden som kan bli upp till hundra meter höga, rapporterar forskare i Australien och USA. Träden är hemvist för otaliga fåglar och andra levande varelser och situationen är alarmerande", se GP, DN och SvD.

Samtidigt: ställer men förödelsen i perspektiv till kosmiska händelser så är det en storm i ett vattenglas. Tyvärr ett vattenglas som är vår egen barnkammar och vårt, än så länge, enda hem i universum. Vi kan om vi vill ändra på saker och ting. Men då krävs antagligen en annan inställning och en annan värdegrund. Vem vet, Herakleitos ord "kriget är alltings moder" kanske kan beskriva vår situation och ge visst hopp. Frågan är om vi klarar av att resa oss i nöden och börja sträva mot en bättre värld.

8/12-12 Väldigt, väldigt, dålig överenskommelse GP; Greenpeace: Ett praktfiasko DN Kompromissförslag godkändes DN2 å SR
9/12-12 Risk att vi slappnar av DN, Svag klimatkompromiss GP och Svd väljer att köra fram Vattenfalls gamla försök att legitimera kolkraft genom lagring som kanske är tekniskt möjligt men i ekonomiskt ointressant
11/12-12 USA kan byta fot om klimatet DN
12/12-12 Hemlig kompismiddag styr världsekonomin SvD
13/12-12 Perioden med billig olja är slut SvD
14/12-12 Frankrike förbjuder bisfenol A i matförpackningar NyTeknik,
17/12-12 Medveten måndag SvD; Hot om EU-sanktioner ska ge renare vatten SR
18/12-12 EU-beslut om förbud mot överfiske SR
19/12-12 Fler träd på jorden än väntat GP, SvD å SR
22/12-12 ”Inför miljöskatt på papper – och rädda våra skogar DN å SR
28/12-12  Bråttom sätta pris på miljön SvD

Döda träd, bild från Hovbergs Blogg