Leta i den här bloggen

måndag 11 februari 2013

Nu är vi gudar

Nu är vi gudar och påven Benny 16 tar konsekvensen och avgår. Se SR, SvD och Dagen. Nej, så var det inte riktigt. Men om vi med gudar menar varelser som kan skapa liv så blev den mänskliga rasen det redan 2010 i och med att Craig Venter skapade Synthia. Den 21 maj 2010 rapporterade Science att Craig Venters grupp framgångsrikt hade syntetiserade genomet hos bakterien Mycoplasma mycoides från en kod i datorer, och transplanterat det syntetiserade genomet in i den befintliga cellen i en Mycoplasma capricolum, smeknamn Synthia,  bakterie vars DNA avlägsnats. Se även MailOnline.

Var gränsen går mellan att skapa "helt syntetiskt liv" och vad som har gjorts i labbet diskuteras fortfarande men det står klart att vi är på väg in i en tid då liv kan byggas likt legohus. Vi träder in i denna ålder på gott och ont, som med alla annan ny teknik. Nya kurer mot cancer och andra obotliga åkommor, längre och friskare liv, löst energikris med mera utlovas. Samtidigt finns risken att vi blir utsatta för bioterror där dödliga sjukdomar som bara drabbar vissa grupper eller bara drabbar de som inte har råd att köpa dyra motmedel - temat har redan avhandlats i ett antal filmer som Resident Evil med flera. Ikväll togs utvecklingen upp av SVTs Vetenskapens Värld i avsnittet Om den syntetiska biologin.

Likväl med den nya teknologin följer ett ansvar att använda den klokt. Vi måste antagligen också komma till rätta med hat och terrorism. Tekniken kanske även erbjuder en "pensionsmöjlighet", inte för trötta påvar, utan för begreppet "gudar" - från att vara samlingsnamn för metafysiska fantasifoster till en beteckning på arter som har utvecklat förmågan att skapa liv.

13/3-13 Syntetiskt liv nära DN


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar