Leta i den här bloggen

tisdag 5 februari 2013

Färre skilsmässor

Forskning och framsteg rapporterar idag att utveckling mot äldre föräldrar med högre utbildning också har följts av en utveckling där färre föräldrar skiljer sig: "Under 2000-talet har åldern för förstföderskor stigit, samtidigt som utbildningsnivån har ökat. Det har medfört att färre föräldrar skiljer sig, eftersom högre ålder och längre utbildning minskar risken för separation. Sannolikheten att kvinnor som blir mödrar när de är 24 år eller yngre skiljer sig är dubbelt så stor jämfört med kvinnor som är 30 år och äldre när de får barn. I familjer där båda föräldrarna har eftergymnasial utbildning är risken för separation hälften så stor som i familjer där båda föräldrarna bara har förgymnasial utbildning". Slutsatsen bygger på registerdata publicerade i en rapport från Statistiska centralbyrån.

Tidigare har Forskning och framsteg rapporterat att i det fall föräldrar skiljer sig så bosätter de sig närmare varandra vilket underlättar barnens kontakt med föräldrarna, se Separerade bor närmare. Varför familjen förefaller ha blivit en viktigare institution - föräldrar prioriterar att hålla ihop och går inte det så prioriterar de att hålla kontakten med barnen. Samma trend gäller för separerade: de med hög inkomst och lång utbildning bor generellt närmare, liksom utlandsfödda. Ökad ålder på föräldrar, särskilt modern, har tidigare konstaterats leda till längre livslängd. Utveckling i dagens Sverige tycks gå helt hand i hand med ateistens tio budord där fjärde budordet är att "var hygglig mot dina föräldrar och respektera dina barn (så att de kan va hyggliga mot dig)" och det tionde "var trogen mot din partner så länge ni håller ihop men lev inte i en falsk relation". Skulle man lägga till något så vore det kanske just att bo nära varandra så att barnen får tillgång till båda föräldrarna.

6/2-13 Är pillertrillande lösning? Kärleksknarket runt hörnet SvD

Bild ur filmen Mamma, pappa, barn från film.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar