Leta i den här bloggen

måndag 18 februari 2013

Djävulsutdrivaren

Världens främste exorcist, Amorth, tackar den avgående påven Benedictus XVI för att denne öppnat nya vägar för djävulsutdrivning. Enligt honom "har påven varit mycket uppmuntrande, bland annat genom att ta emot exorcister från hela världen i audiens. Benedictus har också gett utövarna kraftfulla böner som kan användas vid exorcism”. Enligt SvD är Gabriele Amorth Italienfödd präst och har uppdraget att vara exorcist i Roms stift, vars biskop påven är. 1990 grundade han Internationella exorcistförbundet. Se även humanistbloggenHuffpost, På lös grundKulturell gallring och Stora andeutdrivningen.

Det är väl bra att denna onde man avgår - för vem kan försvara någon som flyttar fram positionerna vad gäller misshandel och övergrepp på psykiskt sjuka och barn? Man får hoppas att katolska kyrkan tar tag i detta efter påvens avgång och rensar ut alla som stödjer eller ägnar sig åt dylika övergrepp. Om inte annat så är påvens stöd till exorcism ett tydligt exempel på vansinnet i att grunda moral på metafysik, se Moralen och Verkligheten och Från hästens mun.

20/2-13 Påven lämnar skandalimperium SvD Påve hälsa allt sämre Dagen
27/2-13 Benedictus XVI:s sista framträdande SvD, DN, SR, Dagen
28/2-13 Påven har avgått SvD
6/3-13   Påveduo på gång i Vatikanen SvD
18/3-13 Nye påvens uppgift blir omänskligt svår SvD Katolska kyrkan diskriminerar kvinnor SR

Bild från Bacon and Brains

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar