Leta i den här bloggen

fredag 15 februari 2013

Bara fiskarna?

Idag rapporteras om medicinrester i vattnet som får oväntade effekter på ekosystemen och leder till förändringar av djurs beteenden. Svenska forskarna Tomas Brodin och Jerker Fick har med hjälp av studier på abborrar försökt förstå vilka effekter läkemedel som hamnar i ytvattnet via avloppsreningsverken kan tänkas ha för ekologiska effekter. "Abborrar som fick Oxazepam åt snabbare, tog fler risker, och blev mindre sociala än de som inte exponerades. Samma mönster gick att se både hos de fiskarna som fick den låga och den höga dosen, även om de var tydligare i den senare".

Slutsatsen är inte att vi ska sluta använda läkemedel men att reningsverk måste utvecklas för att fånga upp miljöfarliga läkemedel. "Problemen blir som störst på platser där det finns mycket människor och lite vatten. I Sverige är två sådana exempel Fyrisån och Mälardalen". Görs inget kommer problemen gradvis att förvärras då den här typen av läkemedel är relativt stabila i naturen. Se SvD och Science.

Det är allmänt känt att vi hela biosfären är påverkad av utsläpp, som del i antropocen. Nyligen var det till exempel ett larm om tungmetaller i barnmat och då skyllde tillverkarna på att det inte gick att få tag på rena råvaror. En särskilt farlig kategori är de hormonstörande kemikalierna som finns spridda i en mängd konsumentprodukter. Uppenbarligen krävs det en rätt stor revision av vilka ämnen som bör tillåtas, utsläpp av dessa och hur våra reningsverk fungerar om det inte ska sluta med allvarliga konsekvenser även för oss människor. Se även tidigare Bakterierna slår tillbaks.

19/2-13 Kemikalier bakom flera folksjukdomar SvD, HD, SR; Barn påverkas av kemikalier redan som foster SR

Abborre bild från wikimedia

1 kommentar:

  1. Hoppppppsan!!!!! Tack för upplysningen!

    SvaraRadera