Leta i den här bloggen

torsdag 14 februari 2013

Mångfald berikar

Forskare inom biologi har visat att biologisk mångfald minskar risken för att parasiter och sjukdomar sprids. Californiska forskarnas gjorde upptäckten när de fick in en stora mängder missbildade grodor. De kunde se att missbildningar orsakades av en parasit. Men varför hade parasiten blivit så vanlig? Parasiten har en komplicerad livscykel: de missbildade grodorna blir ett lätt byte för fåglar som sprider parasitens ägg via sin avföring. Parasitäggen äts i sin tur upp av sniglar, som sen sprider de kläckta maskarna tillbaka till grodorna. När den biologiska mångfalden minskar, dvs när det finns få olika arter av groddjur, kan parasiten föröka sig  i snabbare takt. Hade det funnits fler olika arter grodor skulle de infekterade grodarterna konkurreras ut av friska arter, och därmed skulle heller inte parasiten spridas lika mycket. När forskarna jämförde  områden med den största biologisk mångfald var parasitinfektionerna nästan 80% lägre jämfört med områden med den minsta mångfalden. Se SR och forskningsartikel i Nature

Detta är ett mycket konkret exempel på hur mångfald berikar ett biologiskt system. Ett annat exempel är hur sårbart modern jordbruk är som odlar en enda gröda i s.k. monokultur. Slutsaserna kan tyckas rätt uppenbara och enkel: enfald är skadligt. Likväl, när jag bloggade om invandrarfientligheten, i inläggen Invandrarvänliga och Svart på vitt, så fick jag ett gäng aggressiva eller spydiga kommentarer som antingen gick ut på att jag var en idiot eller så bestod de av ett ensidigt fokuserande på de negativa konsekvenserna. Kommentatorerna verkade helt oförmögna att se de många positiva sidor som invandringen för med sig - trots att de är helt uppenbara som t.ex. Zlatan, Laleh, Gina Dirawi, Obama och många många fler duktiga och ambitiösa invandrare som berikar vår kultur. Det handlar helt uppenbart om att "Det är lättare att se flisan i sin grannes öga, än balken i sitt eget" eller är de bara för lata för att förstå problemet?

15/2-13 Nya nyanser inom debatten om rasism SvD
22/2-13 Viktigast för integration är arbetsmarknaden SvD

Bild från SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar