Leta i den här bloggen

fredag 8 februari 2013

Första Däggdjuren

I tidskriften Science har forskare med Maureen O´Leary i spetsen försökt utreda när de första däggdjuren dök upp. De tycks inte ha skett förrens efter dinosauriernas stora massutdöende för 65-miljoner år sedan. Man har dock inga fossil bevis utan har försökt rekonstruera det första däggdjuret och har "kartlagt stora mängder fossilt material och vägt samman det med genetiska analyser av levande däggdjur", se SR

"I andra tidigare studier så pekar det fossila materialet på en ganska sen uppkomst av däggdjuren medan tidigare genetiska resultat visar att mångfalden av däggdjur var stor, långt innan den avgörande perioden för omkring 65 miljoner år sedan".

Får vår avkomma utvecklas i 65 miljon år till, eller längre som Kloka röda dvärgar, så kanske de en dag ser tillbaka på de första jordbrukande människorna (vår art homo sapiens) och förundras över hur primitiva de var?

Möjligen såg de första däggdjuren ut så här, blid från SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar