Leta i den här bloggen

onsdag 20 februari 2013

Mot 10 miljoner

Under 2012 ökade Sveriges folkmängd  med drygt 70 000 personer för att passera 9.5 miljoner. De senaste åren har vi ökat med cirka 70 000 personer varav den största delen kommer från invandringsnettot: ca: 100 000 invandrare och 50 000 utvandrare, meden födelseöverskottet står för resterande 20 000. Se SR, SvD och SCB. Se även tidigare blogg inlägg Mångfald berikarInvandrarvänligaSvart på vittFördel Sverige och Vi är alla invandrare av blandras!

Det man kan konstatera är att vi bör vara rätt tacksamma för den stora invandringen. Utan den hade vi hamnat i en situation där befolkningen minskade på grund av stora utvandringen - nu på samma nivå som under svältåren på 1800-talet. Det andra man kan konstatera är att vi fortfarande bor i ett mycket glest befolkat land som till största delen består av skog och vildmark. Det tredje är att invandring och utvandring tycks följa varandra och båda blir mer frekventa i och med att vi lever i en allt öppnare värld. Extrapolerar man siffrorna så kommer vi blir 10 miljoner svenskar någon gång runt 2020.

21/2-13 Svenskar allt mindre egoistiska SvD; Extremt stor inflyttning till Stockholmsregionen SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar